Kestävä palveluliiketoiminta DEMO

Tämä on jatkuvasti avoin Into- demoprosessi, jossa voit kokeilla yksittäisten ideoiden syöttämistä  ja monikriteeriarviointia, saat samalla kokonaiskäsityksen ideoinnista ja arvioinnista Into-prosessissa.

Aihe: haetaan uusia ideoita kestävään palveluliiketoimintaan (esim. matkailupalvelu). Kestävyydellä tarkoitetaan ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. 

Ideoita syötetään 12 kategoriaan, jotka muodostavat liiketoimintamallin  -Canvas- rungon.

Jokainen idea syötetään erikseen, esim. asiakassegmentti -kategoria; IDEAN NIMI: nuoret alle 18 v;  IDEAN KUVAUS: alle 18 v kiinnostuneita ympäristön kannalta kestävistä palveluista

AVAIN:    eko

 

 


Idea submit

9/15/2016 -

Evaluation

9/15/2016 -

Process

9/15/2016 -