Konepaja 2 FDC

Työpajassa 11.4. kehitettiin edelleen Konepajan konseptia ja siihen liittyviä seuraavanlaisia suunnitelmia

  • Konepajan avajaiset ja Open stage
  • Pyöräpaja

Työpajan järjesti Savonia AMK. Siihen osallistui ANTIn jäseniä ja paikallisraadin sekä pyöräpajan toiminnasta kiinnotuneita. 


Idea submit

10/12/2023 -

Evaluation

10/12/2023 -

Process

10/12/2023 -