HA demo

FDC pyrkii vaikuttamaan siihen, miten kaupunkien tyhjien tiloja voisi uudistaa kulttuurisesti kestävällä tavalla. Hanke osallistaa kaupunkilaisia ja auttaa luomaan uudenlaisia toimintatapoja yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa. Tässä Luova Eurooppa –hankkeessa Suomesta mukana on Savonia-ammattikorkeakoulu ja ANTI - Festivaali. Savonia-ammattikorkeakoulun tehtävänä on ennen kaikkea tehdä ennakoivaa vaikuttavuustutkimusta ja luoda arvioinnin työkalu hyödynnettäväsi Kuopion lisäksi myös muissa hankkeen kaupungeissa. (Future DiverCities) 

Future DiverCities tähtää kaupunkisuunnittelun kehittyneempään malliin, "City 3.0", joka perustuu "pehmeään urbanismiin". Ajatuksessa kaupunki ymmärretään organismina, jossa mukautuvat ja joustavat tilat mahdollistavat kukoistavan kaupunkikulttuurin ja tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kestävää kaupunkien ekologiaa. Se käsittää kaupungin koko aistikokemusta ja rakennetun kudoksen emotionaalista vaikutusta. (Future DiverCities) 


Idea submit

2/24/2023 -

Evaluation

5/4/2023 - 5/13/2023
Evaluation is not open

Process

2/24/2023 -