sd2020

Key for evaluating the process


TKI-Opetus - ideoiden arviointi ja jatkojalostus.

Speed -Datingissä tuotettiin potentiaalisia ideoita TKI:n ja opetuksen yhteistyön edistämiseksi.

Nyt  ideat arvioidaan tradenomitiimissä sekä monialaisessa TKI tiimissä  toteutettavuuden, yhteistyön ja kestävän kehityksen kautta.  Kestävä kehitys on Savonian strategiassa TKI-toiminnan ja opetuksen läpileikkaava teema; se käsittää YK:n Agenda 2030:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Lisätietoa esim. https://kestavakehitys.fi/agenda-2030.

Arviointi vie n. 10-15 min.  Lisäksi arviointia jatketaan kokouksen jälkeen viikon ajan, jotta mahdollisimman monella  on mahdollisuus viedä ideoita seuraavalla tasolle. Arviointi on sekä asteikolla  1-7, että sanallinen. Arvioija voi halutessaan myös sitoutua idean edistämiseen antamalla omat tietonsa.