Sodelovati z drugimi gledališči, umetniškimi centri, umetnostnimi programerji na tem območju za zagotovitev skupne kulturne ponudbe (KIBLA)

Key for evaluating the process


Sodelovati z drugimi gledališči, umetniškimi centri, umetnostnimi programerji na tem območju za zagotovitev skupne kulturne ponudbe.(RM 7-7)