metsatalouden ilmastoriskien vahentäminen

Key for evaluating the process


toimenpidesuosituksia metsätalouden ilmastoriskien vähentämiseksi sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista näkökulmaa ja yhteistyötä