4.9 Promotere tilbudet til turister i våre 5 kommuner gjennom en turistrute med restauranter, hoteller, aktiviteter og produsenter (MAGMA)

Key for evaluating the process


-