4.10 Lage en felles kalender som gir oversikt over alle festivaler og kulturarrangementer i geoparken for å fremme turisme (MAGMA)

Key for evaluating the process


-