kriteerien lukumaara testi

Key for evaluating the process


Uudet hankeaihiot 1) alueelliset/kansalliset ja 2) kansainväliset