DCFH_Työpajojen_ideat_arvioitavaksi

Key for adding a new idea to process


Nyt tuleva prosessi keskittyy kahden työpajan (hankkeen Luova farmi työpajat) yhteenvetojen ja niiden tulosten peilaamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.